Idee 76.


'Geloof me, hy is een genie. Ik beken dat z'n deeg op stopverf lykt, maar z'n verhandeling over de onsterfelykheid... ge moet bedenken dat hy bakt met tegenzin, en verhandelt met genoegen. 't Eén is z'n beroep, 't ander z'n roeping. 't Eén is hem een noodzakelyke, maar onaangename inspanning van 's middsgs vier tot 's morgens acht, 't ander s hem een genot dat dat hy alleen mag smaken in legen tyd. Er zit veel in dien man. Ik wenste dat wy hem konden helpen. Hy is niet op z'n plaats....'

--Laat hem dan gaan waar z'n plaats is.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.