Idee 85.


Een ridder streed tegen overmacht. Hy hield dapper vol, ontving wond op wond, maar verslikte smart en loochende zwakte. Hy hield stand alsof-i niet gewond was, en geen pyn voelde. Meer kan men niet verlangen van een ridder.

De vyand bedacht een middel. Hoe men 't uitvoerde, weet ik niet, maar 't kwam hierop neer dat er honig kleefde op de rusting van den krygsman die alleen stond tegen velen.

De vliegen kwamen den vyand te hulp. En deze verheugde zich met onedele vreug, zeggende:

-- Wat ons staal niet vermag, dat zullen de vliegen doen. Hy zál vallen, en thuis zullen we van de vliegen niet spreken, en zeggen dat hy viel door onze kracht.

Inderdaad, de ridder zou bezweken zyn, als hy niet aan z'n dame had beloofd niet te bezwyken.


Naar het vorige idee
Naar het volgende idee
Aantekening
Naar de eerste pagina.