Idee 94.


Iets kan maar éénmaal geschieden. Iets kan worden opgevat, overgebracht, verhaald, beschreven, op oneindig veel wyzen. Daarom:

leugen:waarheid = oneindigheid:één

't Is mogelyk dat iets niet geschied is. Toch kan 't worden verzonnen, overgebracht, verhaald, beschreven, op oneindig veel wyzen. Dan is 't nog erger:

l:w = oneindigheid:nul.

Die verhoudingen zyn om van te schrikken. Er komen waarachtig kemelvellen te kort.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.