Idee 95.


Meidinger tout pur. Professor Z. was bevriend met apteker Y. Hy nodigde dezen by zich op de thee, in een briefje dat verloren ging.

De vinder kende de paraaf, en ontcyferde de rest. Hy vond daarin een middel tegen de kramp van het hoornvee.

Nu niet Meidinger. Er gaat geen dag voorby, waarop ik niet door Publiek word verrast met een lezing van m'n geschryf, nog gekker dan dat recept van Professor Z.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Naar de eerste pagina.