Idee 96.

Zoek m'n slaapmuts, zei ik tot twee bedienden. Een uur later vroeg ik:

-- Welnu, waar is m'n slaapmuts?

De een zei:

-- Meester, ik heb gezocht en niet gevonden. Ik weet niet waar uw slaapmuts is.

-- Meester, ik heb niet gezocht en niet gevonden. Ik weet niet waar uw slaapmuts is.

Ik had dus twee bedienden die niet wisten. Maar ik maakte onderscheid tussen 't niet-weten van den een, en 't niet-weten van den ander.

Men moet zoeken naar z'n verloren slaapmuts. En wie 't zoeken heeft verzuimd, mag niet, met ongeregte aanhaling van Sokrates, zyn niet-weten opgeven als hoogste wetenschap. Ik wou dat Socrates dat niet gezegd had. Hy heeft er niet aan gedacht hoe 't zou gebruikt worden.

Naar het vorige idee.
Naar het volgende idee.
Aantekening
Naar de eerste pagina.