Denkbeeld is een lief woord, en een der vele waaruit de schoonheid onzer taal blykt. Het grieks-latyns-franse idee is er arm by, omdat daarin 't begrip: denken niet vertegenwoordigd wordt. 't Is jammer dat zo vaak de betekenis van 'n woord verstompt door dagelyks gebruik. De wysgerige behandeling ener taal als de onze, leidt dikwyls tot verrassende opmerkingen. Juist daarom is het zo betreurenswaaridg, dat men taalstudie heeft omgeknoeid tot letterziftery. (1870)
Naar het idee.
Naar de eerste pagina.