Op den omslag ener Aflevering namelyk.
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.