Uit de dagbladen verneem ik dat men -- geperst zeker door de dagelyks toenemende behoefte aan middelmatigheid en banalen norm -- bezig is te Amsterdam 'n nieuw prokrustes-bedje van de hier bedoelde soort op te slaan. Men moet erkennen dat onze burgervaders bescheiden zyn in de vorderingen die zy aan de toekomst stellen, en zeer vertrouwend omtrent de eisen die deze toekomst aan onze kinderen zal voorleggen. Meent men altyd met middelmatigheid te kunnen volstaan? Ik vraag: wat onze akademieëeen sedert eeuwen hebben opgeleverd? Jongelieden die, om in de maatschappy iets meer te betekenen dan hun knecht, behoefte hebben aan 'n leiding zoals die welke zulke inrichtingen verschaffen kunnen, dede waarachtig beter zich te laten inschryven in 't album studiosorum te Harderwyk.

1877


Naar het idee.
Naar de eerste pagina.