Of gestort worden zou. Ik heb Starings werken niet by de hand, en weet niet recht of z'n hier bedoeld stuk van vóór of na 1815 dagtekent. Misschien ook was de bezongen prins eigenlyk maar 'n prinses, en dan vervalt m'n toespeling op die wereldberoemde prouesse van ''geraakt worde'' te Quatre-bras, 'n verdienste die ik nooit naar den eis leerde waarderen.
Naar het idee.
Naar de eerste pagina.