Op dit eenvoudig Idee, dat ik verzoek in verband te brengen met 10, kom ik herhaaldelyk terug, en wel in 't byzonder in myn verhandeling over Vrye studie, waarnaar ik verwys. Zie ook 541 en 767, en de noot onder 268.. (1872)
Naar het idee.
Naar de eerste pagina.