Tuchteloosheid werd my in de Wetenschappelyke Bladen door den heer Buys verweten, in z'n beoordeling van den Havelaar. Voor zover dit het boek aangaat, heb ik er vrede mee. Het gelykt op geen enkel model, zo min als deze Ideeën. Wat de persoon van Havelaar betreft, hy sprong juist voor 't handhaven der tucht in de bres, 't geen hem werd kwalyk genomen, door den zeer tuchtelozen Van Twist, die Havelaars instructiën niet scheen te kennen, en z'n eigen plichten met voeten trad.

Dat ik overigens als schruver my niet stoor aan akademische voorschriften, is de zuivere waarheid. Ik hoop te bewerken dat die voorschriften zich eenmaal aan my zullen storen. Mocht dit het geval worden, dan waarschuw ik ernstig tegen navolging. Men mene toch in godsnaam niet dat er oorspronkelykheid ligt in 't naäpen van... oorspronkelijkheid. 51 is immers duidelijk?
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.