Het toelichten der laatste drie Ideeën gaat het bestek ener noot te buiten. Al myn arbeid is een voortdurende stryd tegen 462.
Naar het idee.
Naar de eerste pagina.