Redactie en inhoud van dit Idee hebben behoefte aan verbetering en aanvulling. Vooral de eerste stelling komt my onjuist voor, zoals reeds blykt uit 9.
Naar het idee.
Naar de eerste pagina.