De adverbia in dit Idee zyn zeer incorrect, en schynen slechts te dienen om de maat van 't vers vol te maken. Dit is by verzen dikwyls het geval, en niet met bywoorden alleen. Het overige houd ik voor juist.

(1872)
Naar het idee.
Naar de eerste pagina.