Toen ik dit schreef, werden we dagelyks onthaald op 'n vinnig twistgeschryf over de vraag of Adolf van Nassau, die by Heiligerlee sneuvelde, 'n held of 'n oproermaker geweest was?

Je ne décide point entre Genève et Rome.

Dit citaat verstout zich...te pas te komen. Want de kwestie was van theologischen aard. Het oordiel over dien Adolf scheen af te hangen van de opinie die men had over kerkelyke zaken. De Gereformeerden hielden vol dat de man 'n standbeeld hebben moest, en hy kréég er een. Maar de Katholieken beweerden dat-i de galg verdiend had, omdat-i tegen z'n Koning vocht, en wel tegen 'n Koning die van 't ware geloof was. Ik ben heel bly dat ik geen uitspraak hoef te doen. Alleen komt my 't sneuvelen niet zo heel moeilyk voor, als er maar 'n vyand is die de moeite wil nemen op je te schieten, en als men niet, naar de mode van andere krygshelden, zich buiten schot weet te houden.

(1876)


Naar het idee.
Naar de eerste pagina.