Met den besten wil kan ik in 't woord avend geen o plaatsen. De gewone uitspraak: avend is -- op de d na -- geheel in overeenstemming met betekenis en etymologie. Noch in venire noch in abend komt 'n o voor. Ook in aventuur komt die letter niet te pas.
Het gebruiken van de d als slotletter is 'n onwaarheid. De Friezen zeggen -- op z'n Engels -- avend, brood, bed, enz. en zy hebben dus het recht die d te schryven. Doch byna overal elders sluiten wy zulke woorden met 'n t: ''het broo-t-is gaar''.
Toch laat ik die ongelukkige d staan, omdat ik anders te veel woorden te veranderen heb, waardoor ik weer vervallen zou in de ongewoonheid die ik, om redenen van hoger belang dan letterziftery, vermyden wil.
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.