Myn bedoeling was: hy dogmatiseerde niet als de christenen. Ik erken thans echter, dat hy 't nu en dan wél deed.
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.