Ook die inleiding is door velen verkeerd gelezen. Ik erken dat dit te voorkomen ware geweest door duidelyker uitdrukking. De aanhef namelyk is voor 'n imperatief gehouden, terwyl de bedoeling was: gesteld dat ge door de natuur bedeeld zyt, enz. geenszins: dat ieder zich tot 'n martelaar van de zucht naar onderzoek zou maken. Integendeel, ik schryf dit niemand voor en velen raad ik 't ten stelligste af.

(1870)


Naar het idee.
Naar de eerste pagina.