Toch wel. Zy eschuldigden den armen ridder van mooischryvery. Deze aanklacht, in verband met middeltjes als die ik aanroerde in de noten 62 en 84, waren de wapens waarmee men hem bestreed.
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.