Het woord gasthuis is niet oneigenaardiger dan hospitaal, dat evenmin de betekenis heeft van ziekenhuis.
(1872, in 1879 geschrapt)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.