Ook dit is onjuist. Elk mot wordt weer op zyn beurt door andere mots krachteloos gemaakt.
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.