De cyfers zyn te gunstig gesteld. Niet alleen bereikt de waarde ener Vergadering het middelmatige niet, doch gewoonlyk daalt ze onder het nulpunt. De fout der cyfer-vergelyking ligt hierin, dat ik my gemakshalve slechts van positieve grootheden bediende. Wie 't gehalte van <<geachte leden>> onderzoekt, zal inzien dat men veelal te doen heeft met negatieve waarden, met niet-profeten, 't geen trouwens reeds blykt uit de onterende <<vaderlandse geachtheid>>.Doch al ware dit anders, krachten die tegen elkaar inwerken, gaan teloor. Zie daarover: Duizend-en-enige Hoofdstukken over specialiteiten. (1872)
Naar het idee.
Naar de eerste pagina.