Een blyk van zwakte. Ik zou waarlyk thans dit Idee niet meer schryven. Er is niets laags in stoffelyke behoeften. Laag is 't pronken met gelogen onstof. Toch was er geen onwaarheid in dit Idee. Ik was oprecht in m'n kinderachtige betreuren van iets dat wezen moet gelyk het is, en dus meer eerbied verdiend dan voorgewende verhevenheid.
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.