Margaretha van Oostenrijk (1479-1530)

Minnelied

Mijn hertken heeft altijds verlangen
Naer u, die alderliefste mijn!
U liefde heeft my so ser bevanghen!
U vrij eigene willic sijn

Voor al die de werelt alghemeine
Zo wie dat horet ofte siet,
Hebdy mijn hertken geheel alleine
Daerom, lief, begheeft mij niet!
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 08-sep-96


Coster-pagina