Kies een dier
uit de
eerste reeks
De Leeuw
De Kievit
De Bij
De zondagruiter
De Kioskjuffrouw
De Mammouth
Het Konijn

of uit de
tweede reeks
De es
De Belg
De Duitser
De sirenen
De ezel