Uit Music Hall:
Music Hall
Uit Het Sienjaal:
Liederen van het werkelike leven
Een Lied
Zomerregenlied
Vincent van Gogh
De Appel
Wiegeliedje voor de geliefde
Lied voor mezelf
Ik en de stad
Verlangen
Meisje
Gulden Sporen Negentienhonderd Zestien
Nieuwe liefde
Het Sienjaal
Golgotha
Zaaitijd
Uit Bezette Stad:
BOEM(uit Music Hall; client-pull)
Grote Zirkus van de H. Geest (JPEG, +/- 90 k) >
Nagelaten gedichten:
Alpejagerslied
Berceuse presque nègre
Boere-charleston
Marc groet 's morgens de dingen
Polonaise
Rijke armoede van de trekharmonica
Huldedicht aan Singer
Feest
Vers
Woord-jazz op Russies gegeven
Proza-stukken:
Boerebedrog en Realiteitszin
Diergaarden
Jus primae noctis
De bankroet-jazz
Alle teksten op deze pagina in ZIP-formaat