Kerkhof van vervlogen dagen

G.A.C.W. de Thouars

"Kerkhof van vervlogen dagen,
Waar de Dichter toeft en schreit!
Gij verzwelgt de klagt van 't harte,
Ach! maar ook zijn zaligheid!"


Zie Pag 134 van 't 1e Deel dezer Kollectie (Verspreide poëzie van Piet Paaltjens) vaerzen.

[Piet Paaltjens pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.