voor het poesiealbum van Adriana

François Haverschmidt

Vriendschap en eeuwige liefde tot in
En tot over het graf, geliefde vriendin!
Bezielt mij, uwe Adriana! gansch en al,
En ik voor mij geloof dat ze nooit vermindren zal.
Neen verre vandaar, maar integendeel
Blijft die vriendschap steeds in haar geheel.
En als gij dit Albumblaadje ziet:
laat dan een zucht, en lispel: Ik vergeet U niet!
Want al zijt gij ver over de baren,
De brand van mijn vriendschap zal nooit bedaren.
Motto: Eeuwige vriendschap

Harich & Ruigahuizen 1 Aug 1853

[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.