Aan mijn vriend den dichter A.G. Kok

François Haverschmidt

Heb dank, o broeder! voor
den zilvren toon die zacht
Uw lip af viel in 't oor
Van Uwen vriend. Goênacht!

Ja wel, nog zijt ge jong.
En vrij en sterk, nog lacht
U 't blaauw azuur, uw long
Lispt luide nog: Goênacht!

Maar vóór dàlles taant,
Geniet het, niet in klagt
Verwend u gaaf! zij baant
Den weg tot roem! Goenacht!

Grijpt in uw jeugd 't heelal
Bij zijnen strot.  Uw Kracht
Breng troonental ten val
Dat zij uw deel.  Goenacht.

En wijdsbeens staande op 't puin
Van 't al, schrijve uw schat
Op 't bloedbespat arduin
't Triomfwoord: Ha! Goênacht!


[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.