Een jongling met een staand halsboord

François Haverschmidt

Een jongling met een staand halsboord
En op zijn das een speld,
Kortom een heertje zooals 't hoort,
Op zijn fatsoen gesteld,

Moet zorgen, dat men nimmermeer
Zijn nagels ziet omboord
Met zwarte randen.  Géén heer toch
heeft dat, die weet hoe 't hoort.

Ontvang dan, van uw vriend Verboon
't hier ingesloten mes,
En houd daarmee uw nagels schoon,
Tot dank voor deze les.


[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.