Carmina duo

Petri Paxilli
Fidibus aptavit latini: Adrianus Arena ICtus

De uitgever acht zich gelukkig, de zesde editie der Snikken en Grimlachjes te kunnen verrijken met de volgende, naar het oordeel van de echte liefhebbers zelfs de vroegere overtreffende, Latijnsche vertalingen.