Vaarwel aan Hallum

François Haverschmidt

"Helaas! ik zit van aakligheid te beven,
Nu 'k u verlaten moet, o Hallums dreven!
Ach! zeker zal ik nu niet lang meer leven,
Zoo ver van Grootmoê, Oom, van Tante, Nichts en Neven!
o Neen! 'k voel mijn jonge hart aan 't lagchend Hallum kleven!
Maar toch, een oogenblik de tranen afgewreven,
En deze Zwanenzang vooraf ter neêr geschreven".


Augustus 1855

[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.