François Haverschmidt

François Haverschmidt was een Nederlands dichter, geboren op 14 februari 1835 te Leeuwarden. Hij studeerde theologie te Leiden van 1852 tot 1858 en werd daarna predikant te Schiedam. Hij leed zijn hele leven aan zwaarmoedigheid en pleegde tenslotte zelfmoord op 19 januari 1894.

Bekend is zijn nog depressiever alter ego Piet Paaltjens, wiens zieleroerselen verzameld zijn in "Snikken en Grimlachjes", een van de grappigste boeken uit de negentiende eeuwse Nederlandsche literatuur.[Levensbeschrijving van Piet Paaltjens] [François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]