Immortelle I: De maan schijnt door mijn ruiten.
(originele versie)

Piet Paaltjens

De maan scijnt door mijn ruiten,
  En blikt mij treurig aan.
Zij ziet, hoe 't oog mij glinstert,
  Mij glinstert van een traan.

- Wat weent gij, droeve zanger?
  Wat wil die zilte traan? -
Mij heeft mijn vriend verraden,
En 'k had hem niets misdaan.

Latijnse vertaling -- Immortelle I