Inleiding tot Poëzie van Piet Paaltjens

François Haverschmidt

Zietdaar dan alles bij mekaêr
Wat in de tijd van drie à vier jaar
De droeve zanger heeft gezongen.
Bewaart het trouw en bepeinst het goed,
Want in lang is er niet zulk zuiver bloed
Uit een brekend dichterhart gesprongen.
Bepeinst het goed en vergeet het niet,
Want verstomd is van nu af Piet Paaltjens' lied.

lier, narrekap en doorns

Uit: Verspreidde poëzie,
circa 1858