Medicijnflesch en Flesch Champagne

François Haverschmidt

Medicijnflesch

Goedenavond, Bruid en Bruigom
Goedenavond, groot en klein,
Wie ik ben, gij raadt het daadlijk:
'k Ben een flesch met medicijn.
Kortaf noemt men mij een drankje
Mooglijk houdt men niet van mij
Maar bij deze gouden Bruiloft
Wel mij dunkt daar hoor ik bij.
Is het niet een oud-aptheker
Die dit schone feest u biedt?
Nu, als er geen drankjes waren
Gaf hij u deez bruiloft niet.

Flesch Champagne

   Goedenavond Bruid en Bruigom
   Goedenavond, groot en klein,
   Wie ik ben, gij raadt het daadlijk,
   'k Ben een flesch Champagnewijn
   En al riep mij niemand binnen
   Op een feest, ik weet het vast,
   Ben ik met mijn zilvren halskraag
   Nooit een ongenoode gast.
   Maar vooral op deze bruiloft
   Moet ik zeker welkom zijn
   Want het bruidspaar kreeg de centen
   Bij elkander voor den wijn.

Medicijnflesch

Ja, maar als zij daar uit dronken
Kregen zij vaak achterna
Haarpijn, maagkramp, buikloop, winden,
Koorts en jicht en podagra,
En als dan de dokter even
Naar de lui hun tongen keek
Riep hij: weg met de champagne,
Gauw een drankje uit de aptheek.

Flesch Champagne

   Houd den mond, gij bitter drankje,
   Wat verbeeldt gij u toch wel?
   Als de menschen aan u denken
   Krijgen zij al kippevel.
   't Is wel waar, de gastheer vulde
   menig flesch met medicijn
   Maar zijn klanten dronken altoos
   Liever uit zijn flesschen wijn.

Medicijnflesch

Nu ik wil niet langer twisten
Ja ik geef het gaarne toe
Waren er alleen maar drankjes
Gauw werd men het leven moe
Maar bij wijn alleen ook houdt men
't Op deez aard niet lang uit.
Zoet en bitter moeten wisslen
Is 't niet, Bruidegom en Bruid?

Flesch Champagne

   Gekheid, wie met mate wijn drinkt
   Blijft zoo frischjes als een hoen
   En die kan het heel zijn leven
   Buiten zure drankjes doen
   Maar dat spreekt wijn moet het wezen
   Waar geen knoeierij in ziet
   Zuivre wijn en zulken koopt men
   bij de firma HaverSchmidt.

Medicijnflesch

'k Help u wenschen. Bitters is er
In hun glas genoeg geweest.
En nu zusje, laat ons heengaan.
Vrienden, een genoeglijk feest!
'k Mag het lijen. Maar dan wensch ik
Dat voortaan de beurt moog zijn
Bij dit goede gouden bruidspaar
Aan den zoeten levenswijn.


[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.