O Neem mij mee!

Aan Mejuffrouw M.C. HaverScmidt

François Haverschmidt

o Neem mij meê, als gij gaat uit logeeren
Naar Frieslands hoofdstad, Utrecht, of naar Dordt.
Ik weet dat gij, door dames en door heeren
Daar graag en gauw weer heengenoodigd wordt.
Ze vinden U zoo'n prettige logée;
Ik vindt het ook: Daarom, o neem mij meê!

Wie weet, wellicht ondanks uw broer's studeeren,
Breekt eens de dag, de blijde weder aan,
Dat gij met de uwen, net als voorge keeren,
De koffers pakt om saam op reis te gaan.
Vergeet dan niet, Margot, mijn vuurge beê,
En reis niet af, of neem mij stellig meê.

Misschien, och ja, ook dit kon u gebeuren,
Dat de een of ander knappe jongeling
Op u verliefde, en om zich op te fleuren
Als echtgenoot met U den boer opging.
Al wou hij dan ook met U over zee,
In vredesnaam, maar neem ook mij dan mee!


[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.