Romance

François Haverschmidt

(Wijze: N'en souviens tu.)
Ik min u teêr, o lief, o aanvallig wezen!
Vond naar mijn hart bij U ook wedermin!
Dan was de wond daarbinnen dra genezen:
Nu bloed ik dood, om U, mijn zielsvriendin!

En evenwel, ik wil daarom niet treuren:
Voor u te sterven, engel, is zoo zoet!
Zoo gij slechts nu en dan mij op woudt beuren
Met éénen blik, wanneer ik u ontmoet.

Eén blik van medelij uit Uw' bruine oogen,
En in dien blik één enkle zilte traan! -
Hierbij een doek, om dien dan af te drogen. -
Droog af, Margot, en laat mij stil vergaan!
(of) Voor Sint Niklaas bied ik dien doek u aan.
(of) 't Is een cadeau van Uw vriend - Jurriaan.


[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.