Dr. Van Vloten nam in zijn bovenaangehaald Dicht en ondicht, II, 608, over wat ik in den Almanak over P.P. en zijn raadselachtige verdwijning schreef.