Weldra wordt gij vijftien

François Haverschmidt

Weldra wordt gij vijftien,
Wat of dat beduidt?
Och, de kinderschoenen
Trek ze, jongen, uit.

Niet het kinderlijke!
Neen, leg dàt niet af;
't Reine, vrome, blijde,,
Houdt dat, tot uw graf.

Maar wat kinderachtig
Dom zou zijn en laf
Voor zo'n grooten jongen,
Leg dàt voortaan af!

Zij het U tot teeken,
Wat wij hier U biên,
Hoe uw Ouders in U
Thans geen kind meer zien;

Maar een kloeken jongen
Met een hart van goud,
Die nooit zal beschamen
Wie op hem vertrouwt.


5 Dec, 1884

[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.