Voorwoord bij Aanhangsel (1895)

Piet Paaltjens

Dit Aanhangsel is vermeerderd met, behalve het laatste gedicht van de heer Paaltjens, getiteld Donkersteeg Nommer 12, voorkomende in het "Feestnommer ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Leidsch Studentencorps, I Maart 1889", ook de vertalingen, van des dichters vriend Arena, der Immortellen II, XXXIII, IX en LXXXIII, waarvan het laatste tweetal mede is opgenomen in "Minerva's Feestnummer van 1895".

H.A.M.Roelants
De Uitgever

Schiedam,
October 1895


Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.

De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met coster@dds.nl wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.