Op Waalsche vaadren duidt uw naam

François Haverschmidt

Op Waalsche vaadren duidt uw naam François,
Naar hoogduitsche "Ahnen" wijst u de uitgang Schmidt,
Uw moeder schrijft zich Odti: licht dat dies
Staalje's bloed u meê door de aadren vliet,

Nochtans geen bastaard zijt ge, slechts geënt
Uit veler loot op Nederlandschen stam,
Een goede boom, die licht van 't vreemde sap
Bij de enting nog het beste overnam.

Toon dat, mijn jongen! Voeg bij Zuidergloed
Den Franschen geest, den Duitschen diepen zin,
Maar laat uw Nederland het van U zien:
Gij zijt mijn Vaderland, dat ik bemin


[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.