Fragment uit "De Hoogewoerd"

Piet Paaltjens

... Met hun helder kinderoogjens
Zien de dartele sterrekens neêr
Op de sluimerende overblijfsels
Van het Leiden van weleer.

En langvergeten sprookjens
Vertelt hun de bleeke maan
Van wat zij eens zag in Leiden.
Zij hooren haar zwijgend aan.

Slechts als de maan hun fluistert
Van zoomenig studentenklucht,
Dan rijst er uit de boezems
Der sterrekens soms een zucht.

Dan ruischt er door hun reijen
Het halfonderdrukt gemor:
"Ach! waarom zijn wij geen leden
"Van het Leidsche Studentencorps!"


[Piet Paaltjens pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.