Immortelle XCVI: Als ik een bidder zie loopen

Piet Paaltjens

Als ik een bidder zie loopen,
Dan slaat mij 't hart zoo blij,
Dan denk ik, hoe hij weldra
Uit bidden zal gaan voor mij.

Latijnse vertaling