Aantekening bij Piet Paaltjens: Zedelijke kracht

Maar dan toch wel zedelijke kracht? Ik voor mij ten minste houd de verzen van den heer P. voor een goed geneesmiddel tegen de kwaal zelve waarvan zij de uitvloeisels schijnen te zijn, de lamlemdigheid namelijk die zich o.a. aan huilerige en tandenknarserige rijmen in almanakken vergrijpt.

(Noot van den zetter.)