Vaderland

François Pauwels


Ik ben geen Hollander, ik ben een mensch
en alle menschen zijn mijn landgenooten,
ik voel mij niet door band of boei omsloten
dan door der Liefde wijd-getrokken grens,

mijn oog verdraagt geen microscoop, geen lens
die 't enge beeld onmatig zal vergroten
en van de wentelende wereldkloten
ken ik alleen de wereld van mijn wensch!...

Er is geen kleur van huis, noch vreemde taal,
wij sterven allen aan dezelfde kwaal
die tusschen dood en leven wordt gesponnen

en waar het eenzaam hart in wanhoop slaat
daar is het land waarin mijn vaandel staat
en waar de strijd in vrede wordt gewonnen! -