Jacques Perk (1859-1881)

Toen Jacques Perk 20 jaar oud was, reisde hij met zijn ouders door de Ardennen. Daar leerde hij een meisje kennen, Mathilde Thomas. Twee jaar later schreef hij over deze ontmoeting in een brief aan zijn toenmalige vriendin Joanna Blancke:

't Was in den zomer van '79 in Laroch sur Ourthe. Daar heb ik zes dagen juffrouw Mathilde Thomas gekend. Ze was blond, twintig jaar, vrij aardig en verloofd met een graaf De Block.

Die juffrouw Mathilde, als alle 'fijntjes' nog al onbeteekenend, dacht, scheen het, waarlijk, dat ik haar wou 'hebben' en sprak soms heel vriendelijk met het twintigjarig baasje, nog al vreemd voor een verloofde.

Ondanks deze onbetekendheid bracht 'juffrouw Mathilde' Perk de inspiratie voor een grote cyclus van meer dan honderd sonnetten: Mathilde. Ook Joanna Blancke inspireerde hem overigens, tot het grote gedicht Iris. Helaas overleed Jacques Perk al op 22 jarige leeftijd, in 1881.Laurens Janszoon Coster
Nederlandstalige klassieke literatuur in elektronische edities

Welkomstpagina

Opmerkingen aan: coster@dds.nl

De hier beschikbaar gestelde teksten zijn naar ons beste weten vrij van auteursrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt met ons op wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.