Jacques Perk

Vaarwel (CI)

Vaarwel! geliefkoosd land vol liefdeleven,
Waarin ik leefde voor de liefde, en zij,
Die mij de liefde heeft in 't hart gedreven,
Het leven liefde! 't Leven gaat voorbij,

De liefde blijft. Verliet de liefde mij,
'k Gevoelde mij aan 't leven ˘ok ontheven -
Een liefde, wortlend in het lentetij,
Is ieder in zijn winter bijgebleven.

Mathilde! u zal ik roepen: gij zult zwijgen...
U willen aanzien, en in 't ijle staren,
En u niet vinden, waar ik uren zocht!

Toch zal onze adem naar één hemel stijgen!...
Deez' linde zal me uw lieven naam bewaren -
lk dank u, dat ik, lieve! u lieven mocht!


Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster