Jacques Perk

De bergstroom (XV)

- "De bergstroom doet de gauwe golfjes deinen,
En schuimt er mede heen; zie.... eer zij komen, -
Daar waren zij, daar zijn ze, en zij verdwijnen:
Heeft al een ander me uit uw hart genomen?"

- "Zie, hoe er 't golfje leeft in lange lijnen:
Zóó leeft uw beeltnis altijd in mijn droomen. -
Straks zal het in het land der zee verschijnen:
Zóó toeft uw beeld me aan vaderlandsche zoomen". -

- "Straks smelt het henen in de holle baren
Der vaderlandsche zee - waar is 't gebleven?
Zoo weinig zal uw hart mijn beeld bewaren." -

- "Geef aan de zee - nooit zal zij wedergeven! -
In 't hart, waar liefde en eindeloosheid paren,
Daar zal Mathilde, als 't golfje in zee, in leven!"


Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster