Jacques Perk

Belijdenis (XX)

- "Gelooft ge aan God?" - "Mathilde!" - "Bidt gij aan?"
- "'k Gevoel mij klein bij àl wat is verheven,
En ik aanbid!" - "Uw God is zonder leven!"
"Kan zonder leven de Natuur bestaan?"

- "Smeekt ge om genâ, voor wat gij hebt misdreven?
Zwaar tuchtigt Jezus, wie daar heeft misdaan!....
Gij zijt niet goed! Wie alles heeft gegeven,
Wil daarvoor dank!" - Toen ben ik heengegaan:

En naar den blauwen hemel, die zoo effen
Zich welfde, hief ik 't droomende aangezicht,
En voelde gij in 't rijk des vredes heffen:

"Gij, (sprak ik) levenwekkend, eindloos licht!
Gij doet aan 't hart, dat in - leeft, beseffen:
Gelooven, bidden is Mathilde's plicht!'


Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster